Қазіргі уақытта Институттың құрамында төмендегідей құрылымдық бөлімшелер бар:

Зертханалар:

  • Ионалмастырғыш шәйірлер мен мембраналар
  • Синтетикалық және табиғи дәрілік заттар химиясы
  • Тыңайтқыштар және тұздар химиясы
  • Полимерлердің синтезі мен физика-химиясы
  • Физиологиялық белсенді қосылыстар химиясы
  • Мұнай және мұнайхимиялық синтез химиясы
  • Бейорганикалық синтез және материалдар
  • Физика-химиялық талдау әдістері мен экология

Патент-лицензиялық және баспа жұмысы жөніндегі бөлім

Әкімшілік-басқару аппараты:

Кеңсе

Мамандар бөлімі;

Есепші

Қаржы-жоспарлау бөлімі

Сатып алу бөлімі

Заңдық қызмет көрсерту

Технологиялық және тәжірибелік құрал-жабдықтарды жөндеу, ғимараттарды техникалық қамту бойыншақызмет көрсету бөлімі

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бөлімі

Азаматтық қорғаныс бөлімі